Home    Afforestation, Climate Change And REDD+, Livelihoods, Nature, Nonprofit  Lớp học hiện trường làm phân vi sinh cho mô hình trồng cói không hóa chất

Lớp học hiện trường làm phân vi sinh cho mô hình trồng cói không hóa chất

Thực hiện Dự án” Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu rủi ro biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam” hỗ trợ bởi Tổ chức Bánh mì cho Thế giới – Bread for the World (BftW) Trung tâm CORENACCA đã tổ chức ” Lớp học hiện trường” ( Farmer Field School” về kĩ thuật làm phân hữu cơ vi sinh hỗ trợ phát triển cây cói không hóa chất cho bà con nông dân 2 xã Nga Thủy, Nga Tân thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Sau khi Dự án tập huấn, hướng dẫn cho những nông dân nòng cốt đã lựa chọn những người nông dân có hiểu biết và nhiều kinh nghiệm trồng cói để tập huấn tại hiện trường, cầm tay chỉ việc ( learning by doing) cho những người khác làm theo đúng quy trình kĩ thuật về cách làm phân vi sinh.

Tại lớp học hiện trường, người nông dân đã nhiệt tình chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về sản xuất cói, những khó khăn gặp phải như: sâu bênh, đất cằn cỗi do sử dụng nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu hóa chất….Chuyên gia sinh kế của Tổ chức CORENACCA đã giải thích các nguyên nhân gây ra đất bạc màu và nhiều sâu bệnh do sử dụng quá nhiều phân bón hóa chất đối với cây cói. Hướng dẫn cho nông dân làm phân vi sinh giảm thiểu sử dụng phân vô cơ tăng cường phân hữu cơ và tiến tới không dùng hóa chất cho cây cói để có sản phẩm tốt và bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải nguyên nhân của biến đổi khí hậu.

Sau lớp học hiện trường sẽ chọn hộ nông dân nòng cốt làm mô hình điểm đối chứng về phương pháp canh tác truyền thống và phương pháp mới sử dụng phân vi sinh cho cây cói. Sau khi xây dựng mô hình người nông dân sẽ  có cơ hội tham quan học hỏi chia sẻ kinh nghiệm để nhân diện rộng mô hình thành công cho nhiều hộ gia đình trong địa bàn 2 xã Nga Thủy và Nga Tân.

 

Nguyễn Viết Nghị

Related Posts

Vietnam Economy Development and Sustainability

The statistics of plastic wastes in Vietnam are worrying and alarming. According to the Ministry of Natural Resources and Environment, on...

Community Based Mangrove nursery garden in Nga Thuy Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province

In order to implement the Project “Community-based Mangrove Management to Enhance Resilience to Climate Change Risks in Thanh Hoa Province, Vietnam”...