Home    Author:

Tác giả: Hoàng Nguyệt

Bảo vệ và phát triển rừng bền vững ở Nghệ An: Nhìn từ những mô hình dựa vào cộng đồng

11/03/2024 Hoàng Nguyệt

Trong rất nhiều biện pháp, cách thức bảo vệ rừng ở Nghệ An, thì mô hình bảo vệ và phát triển rừng dựa vào cộng đồng đang phát huy hiệu...

Tham quan và học hỏi chia sẽ kinh nghiệm triển khai giao đất giao rừng tại Quảng Bình

29/12/2023 Hoàng Nguyệt

Ngày 9/12/2023 đại diện Trung tâm Corenacca đã có cuộc Tham quan và học hỏi kinh nghiệm về mô hình giao đất giao rừng cho các cộng đồng dân tộc...

Tín chỉ các-bon rừng: Cơ hội và thách thức

09/11/2023 Hoàng Nguyệt

Tín chỉ các-bon rừng là tín chỉ được tạo ra từ các hoạt động dự án giảm phát thải khí nhà kính (KNK) bao gồm: giảm mất rừng và suy...

Họp Ban quản lý dự án tại UBND xã Hữu Khuông

25/09/2023 Hoàng Nguyệt

Ngày 11/9/2023 Trung tâm Corenacca đã tổ chức cuộc họp Ban quản lý dự án tại xã Hữu Khuông.Tham gia cuộc họp có đại diện UBND huyện Tương Dương, Kiểm...

Tập huấn Kinh tế Tuần hoàn tại Tp Hồ Chí Minh

01/04/2023 Hoàng Nguyệt

Ngày 23/3/2023 Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) đã tổ chức khóa tập huấn về  kinh tế tuần hoàn cho các đối tác của Tổ chức...

Hội thảo về biến đối khí hậu ở Việt Nam

20/03/2023 Hoàng Nguyệt

Ngày 6 – 7/2/2023 Tổ chức Bánh mì cho Thế giới (BfdW) đã tổ chức cuộc hội thảo về Biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam. Điều hành hội...

Hội thảo về biến đối khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam

12/02/2023 Hoàng Nguyệt

Ngày 6 – 7/2/2023 Tổ chức Bánh mì cho Thế giới (BftW) đã tổ chức cuộc hội thảo về Biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam. Điều hành hội...

Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Thanh Hóa (TUSTA) thăm Dự án của Tổ chức Bánh mì cho Thế giới

07/01/2023 Hoàng Nguyệt

Ngày 28/12/2023 đại diện TUSTA đã thăm và kiểm tra các mô hình sinh kế của dự án Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường...

HỘI THẢO “CON ĐƯỜNG XANH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BỀN VỪNG”

20/10/2022 Hoàng Nguyệt

Ngày 19/10/2022 Tổ chức Bánh mì cho Thế giới và các đối tác đã thực hiện Hội thảo “Con đường xanh hướng tới phát triển cộng đồng bền vững” để...

Làm việc cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

21/06/2022 Hoàng Nguyệt

Ngày 20/6/2022 Trung tâm CORENACCA đã có buổi gặp mặt làm việc cùng đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. Trung tâm CORENACCA rất hân hạnh...