Home    BftW

Chuyên mục: BftW

Dự án Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng hỗ trợ mô hình nuôi vịt biển

17/06/2022 Nghi Nguyen

Dự án ” Quản lý Rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rui ro biến đổi khí hậu tại Thanh Hóa” hỗ...

Vườn ươm cây giống rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

28/05/2022 Nghi Nguyen

Để thực thi Dự án ” Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi khí hậu ở...

Hội thảo về mô hình giảm thiểu và thích ứng Biến đổi khí hậu tổ chức bởi Tổ chức bánh mì Thế giới- BftW

04/02/2022 Nghi Nguyen

Ngày 2 và 3 tháng 2 năm 2022, Tổ chức bánh mì cho Thế giới đã tổ chức Hội thảo trực tuyến về Biến đổi khí hậu với sự tham...