Về chúng tôi

Home    Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Quản lý Tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu –
Consultative and Research Centre on Nature Resource Management and Climate Change Adaptation (CORENACCA) là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (TUSTA).

Đổi mới phương pháp tiếp cận trong quản lý tài nguyên, quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu bằng cách ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật kết hợp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động quản lý tài nguyên ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu góp phần cải thiện môi trường sinh thái và sinh kế người dân đặc biệt ở các địa bàn khó khăn ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng và các địa phương khác ở Việt Nam.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Hỗ trợ để cải thiện một cách bền vững đời sống của những người còn gặp nhiều khó khăn và sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các vùng miền núi,
nông thôn mà họ chưa được tiếp cận đến các nguồn lực phát triển một cách đầy đủ và ít có ảnh hưởng lên quá trình ra các quyết định có tác động đến cuộc sống của họ. 

Xây dựng các Dự án sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu hỗ trợ các đồng bào dân tộc ít người vùng cao và vùng ven biển nơi chịu nhiều tác động bởi biến đổi khí hậu

Xây dựng và tham gia các Dự án bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở các khu bảo tồn thiên nhiên và khu dự trữ sinh quyển thế giới tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

Các lĩnh vực hoạt động cho giai đoạn 2015-2025 
Hỗ trợ thúc đẩy phát triển các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi vùng cao và cộng đồng nghèo ven biển nhằm đảm bảo an ninh lương thực, sinh kế bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tổn đa dạng sinh học ở qui mô tiểu khu vực, qui mô vùng nhằm đảm bảo tiếp cận và hưởng lợi một cách công bằng cho các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo, bao gồm cả nữ và nam. 

Xây dựng và phát triển nhân diện rộng các mô hình sinh kế gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu cho các đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư ven biển nơi chịu nhiều tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu

Xây dựng, củng cố nâng cao năng lực cho các Tổ chức xã dân sự dựa vào cộng đồng, các Hợp tác xã trong lính vực nông nghiệp và quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên bền vững cho các đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư ven biển. 

​Đảm bảo quyền quyết định của phụ nữ thông qua củng cố, nâng cao năng lực để họ có thể ra các quyết định về kinh tế và tham gia vào các quá trình ra quyết định khác của cộng đồng. Giáo dục và chia sẻ thông tin với cộng đồng để cộng đồng có thể nhìn nhận đúng về các giá trị của phụ nữ và đóng góp của họ trong gia đình, xã hội và trong phát triển bền vững.

​Hỗ trợ, vận động nhằm đảo bảo các cộng đồng người dân tộc thiểu số và các tổ chức cộng đồng của họ thực hiện các quyền tiếp cận và hưởng lợi một cách công bằng trong lĩnh vực sinh kế và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Tăng cường và củng cố quan hệ đối tác với các cá nhân, tổ chức khác bao gồm các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức xã hội, các công ty tư nhân vì lợi ích của các cộng đồng nghèo, phụ nữ và trẻ em.   

Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ của chúng tôi

01 Có kinh nghiệm, có năng lực, nhiệt tình, gắn bó với công việc liên quan đến quản lý tài nguyên, phát triển cộng đồng và biến đổi khí hậu.
02 Có kinh nghiệm, có năng lực, nhiệt tình, gắn bó với công việc liên quan đến quản lý tài nguyên, phát triển cộng đồng và biến đổi khí hậu.
03 Có kinh nghiệm, có năng lực, nhiệt tình, gắn bó với công việc liên quan đến quản lý tài nguyên, phát triển cộng đồng và biến đổi khí hậu.
04 Có kinh nghiệm, có năng lực, nhiệt tình, gắn bó với công việc liên quan đến quản lý tài nguyên, phát triển cộng đồng và biến đổi khí hậu.
05 Có kinh nghiệm, có năng lực, nhiệt tình, gắn bó với công việc liên quan đến quản lý tài nguyên, phát triển cộng đồng và biến đổi khí hậu.

Nhân sự của chúng tôi

Đội ngũ nhân sự gắn bó với tổ chức và nhiệt huyết đầy mình, cố gắng để tổ chức ngày càng phát triển.

Nguyễn Viết Trần Nam

Phó giám đốc

Anh Trần Nam là cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường, trường Đại học Huế. Anh từng tham gia hỗ...

Hoàng Thị Nguyệt

Chuyên gia sinh kế nông nghiệp và thủy sản

Chị Hoàng Thị Nguyệt là người có kinh nghiệm trong các dự án về các hoạt động nông nghiệp hay trong các...

Phạm Quốc Tuấn

Chuyên gia lâm nghiệp

Ông Phạm Quốc Tuấn là chuyên gia lâm nghiệp, là người gắn bó nhiều thời gian của cuộc đời với rừng. Ông ...

Nguyễn Viết Nghị

Giám đốc

Ông Nguyễn Viết  Nghị hiện đang giữ chức giám đốc của Corenacca.  Là người có kinh nghiệm dày dặn với nhiều hoạt...

Hoàng Văn Tuấn

Chuyên gia sinh kế nông nghiệp

Ông. Hoàng Văn Tuấn đã có hơn 22 năm làm việc trong các lĩnh vực phát triển sinh kế nông lâm thủy...

Nguyễn Thanh Chung

Chuyên gia lâm nghiệp

Kinh nghiệm làm việc trong 9 năm trong ngành lâm nghiệp, tham gia vào một loạt các chương trình và dự án...

Trần Thị Ngọc Linh

Chuyên gia Môi trường

Là người có kinh nghiệm và đã từng tham gia trong nhiều dự án về môi trường và cộng đồng như: Dự...

Ngô Văn Thiện

Chuyên gia sinh kế nông nghiệp

Anh Ngô Văn Thiện là kỹ sư nông nghiệp, tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Anh từng là trưởng trạm...