Quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An

1.     GIỚI THIỆU Mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng đã tồn tại từ lâu trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa Việt...

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, Việt Nam

Nghệ An admin

Khu BTTN Pù Hoạt (PHNR) che phủ một diện tích 85.769,5ha ở khu vực phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An. Đây là khu vực được xác định có tầm...

Giám sát 2 loài Linh trưởng quý hiếm Vượn má trắng và Voọc xám tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Nghệ An admin

1.Tính cấp thiết Động vật nói chung và các loài linh trưởng nói riêng là một thành phần quan trọng của các hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Cuộc sống...