Niềm hạnh phúc người nghèo trong nhà mới hỗ trợ bởi Dự án Quỹ Khí hậu xanh ( GCF)

Thanh Hóa 15/10/2018 admin

Thực hiện Dự án Quỹ khí hậu xanh thông qua Tổ chức phát triển liên hiệp quốc (UNDP). Ban Quản lý Dự án GCF tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo...

Xã Thanh Sơn cần hỗ trợ các mô hình sinh kế để cải thiện đời sống của họ

Nghệ An admin

Thanh Sơn là một xã miền núi của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, mới được thành lập vào năm 2009 để phù hợp với người dân di dời để...

Tư vấn về sinh kế gắn với rừng ngập mặn

Thanh Hóa 03/10/2018 admin

Nhóm Tư vấn UNDP làm việc với lãnh đạo đại diện người dân địa phương thảo luận lựa chọn mô hình sinh kế gắn phát triển rừng ngập mặn như...