Home    Post tag: "Đo đếm hấp thụ cacbon rừng ngập mặn"

Thẻ: Đo đếm hấp thụ cacbon rừng ngập mặn

Tuyển dụng: Tư vấn hỗ trợ đo đếm hấp thụ các bon rừng ngập mặn. Hạn nộp hồ sơ 23/05/2022

05/05/2022 admin

Điều khoản tham chiếu Vị trí: Tư vấn hỗ trợ đo đếm hấp thụ các bon rừng ngập mặn Thời gian: Tháng 5,6/2022 Địa bàn làm việc: Tỉnh Thanh Hóa...