Home    Post tag: "Low Carbon Emission"

Thẻ: Low Carbon Emission

Phát triển kinh tế và sự bền vững.

07/07/2022 admin

Những con số thống kê về lượng rác thải nhựa ở Việt Nam cho thấy sự thật rất đáng lo ngại. Theo bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình...

Thực hiện chương trình Giảm phát thải vùng Bắc trung Bộ tại Nghệ An

01/11/2018 admin

Cùng với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm cắt giảm phát thải khí nhà kính,...