Home    Post tag: "Nghệ An"

Thẻ: Nghệ An

Giao đất rừng tự nhiên gắn phát triển sinh kế bền vững cây Bon Bo

09/12/2018 admin

Nghệ An là một tỉnh có diện tích rừng rất lớn với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 1.274,5 ha, trong...

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt: Bước tiến bảo vệ, phát triển rừng

23/11/2018 admin

Để gìn giữ và phát huy những giá trị về thiên nhiên của trên 90 nghìn ha đất rừng Pù Hoạt, ngày 2/4/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số...

Tái cấu trúc ngành lâm nghiệp tỉnh Nghệ An

05/11/2018 admin

Được sự hỗ trợ của Dự án rừng và đồng bằng (VFD) tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thảo triển khai thực thi kế hoạch tái cấu trúc ngành...