Home    Post tag: "Sinh kế bền vững"

Thẻ: Sinh kế bền vững

Giao đất rừng tự nhiên gắn phát triển sinh kế bền vững cây Bon Bo

09/12/2018 admin

Nghệ An là một tỉnh có diện tích rừng rất lớn với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 1.274,5 ha, trong...