Home    Post tag: "Wild Life Protection"

Thẻ: Wild Life Protection

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt: Bước tiến bảo vệ, phát triển rừng

23/11/2018 admin

Để gìn giữ và phát huy những giá trị về thiên nhiên của trên 90 nghìn ha đất rừng Pù Hoạt, ngày 2/4/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số...