Chúng tôi đã làm được

Home    Tất cả dự án

Quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An

1.     GIỚI THIỆU Mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng đã tồn tại từ lâu trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa Việt...

Niềm hạnh phúc người nghèo trong nhà mới hỗ trợ bởi Dự án Quỹ Khí hậu xanh ( GCF)

Thanh Hóa 15/10/2018 admin

Thực hiện Dự án Quỹ khí hậu xanh thông qua Tổ chức phát triển liên hiệp quốc (UNDP). Ban Quản lý Dự án GCF tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo...

Xã Thanh Sơn cần hỗ trợ các mô hình sinh kế để cải thiện đời sống của họ

Nghệ An admin

Thanh Sơn là một xã miền núi của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, mới được thành lập vào năm 2009 để phù hợp với người dân di dời để...

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, Việt Nam

Nghệ An admin

Khu BTTN Pù Hoạt (PHNR) che phủ một diện tích 85.769,5ha ở khu vực phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An. Đây là khu vực được xác định có tầm...

Trồng và quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Thanh Hoa 14/09/2018 admin

Bài viết do ông Nguyễn Viết Nghị- Nguyên là Quản lý Dự án của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, nay ông là Giám đốc CORENACCA Đa Lộc...

  • 1
  • 2