Home    Uncategorized  Tuyển dụng: Tư vấn khảo sát và thiết kế trồng rừng ngập mặn

Tuyển dụng: Tư vấn khảo sát và thiết kế trồng rừng ngập mặn

Điều khoản tham chiếu cho tư vấn:

Vị trí: Tư vấn khảo sát và thiết kế trồng rừng ngập mặn

Thời gian: Tháng 2/2022

Địa bàn làm việc: Tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn quản lý tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu-  Dự ánQuản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi  khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, giai đoạn 1 (Dự án N-VNM 2021-0245)

Báo cáo đến:          Quản lý dự án

Thời gian bắt đầu:           Tuần 3. tháng 2  năm 2022

 1. Giới thiệu chung:

Trung tâm tư vấn và nghiên cứu về quản lý tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu (CORENACCA) triển khai thực hiện các dự án phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu tại các cộng đồng ven biển và miền núi tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh khác từ năm 2014. Hiện nay, Trung tâm CORENACCA đang phối kết hợp với các đối tác địa phương thiết kế và tổ chức thực hiện dự án  “Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi  khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, giai đoạn 1” (Dự án N-VNM 2021-0245) tại 03 xã thuộc hai huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa. Dự án được đồng tài trợ bởi Tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới (BftW)  và các nhà tài trợ khác. Trung tâm tư vấn và nghiên cứu về quản lý tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu (CORENACCA)

Mục tiêu dự án: Đóng góp vào quản lý bền vững rừng ngập mặn ven biển và thúc đẩy sinh kế thân thiện với môi trường cho người dân tỉnh Thanh Hóa.

Dự án có 2 mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Rừng ngập mặn ở 3 xã dự án được quản lý bền vững thông qua phương pháp quản lý rừng dựa vào cộng đồng 

Mục tiêu 2: Sinh kế nông nghiệp và rừng ngập mặn của cộng đồng tại 3 xã dự án được tăng cường gắn với bảo vệ môi trường và khí hậu.

Để góp phần hoàn thành mục tiêu của dự án, Trung tâm CORENACCA sẽ thực hiện trồng đa tầng tán rừng ngập mặn tại 03 xã dự án tại hai huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm CORENACCA cần tuyển 01 tư vấn xây dựng hồ sơ thiết kế trồng rừng ngập mặn, nội dung cụ thể như sau:

 1. Mục đích tư vấn:

Tư vấn phối hợp với các bên liên quan để: Thiết kế kỹ thuật trồng rừng ngập mặn; Xây dựng và lưu trữ bản đồ số hóa diện tích trồng rừng ngập mặn và các diện tích rừng ngập mặn liên quan, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của Bộ NN&PTNT, yêu cầu của dự án và nhà tài trợ trong điều kiện/bối cảnh của địa phương.

 • Các nhiệm vụ cụ thể
 • Nghiên cứu/rà soát các tài liệu, bản đồ liên quan bao gồm cả các tài liệu do Dự án cung cấp;
 • Khảo sát hiện trường khu vực trồng rừng ngập mặn tại 3 xã vùng dự án.
 • Thảo luận với nhóm cán bộ dự án xây dựng, thiết kế phương án kĩ thuật trồng rừng ngập mặn;
 • Xây dựng bản đồ số hóa diện tích trồng rừng ngập mặn và các diện tích rừng ngập mặn liên quan
 • Trình bày kết quả tư vấn cho thành viên dự án (nếu được yêu cầu);
 • Hỗ trợ cán bộ Dự án và đối tác địa phương tiếp cận và sử dụng bản đồ trên ứng dụng hoặc phần mềm.
 • Lưu trữ và xuất sang các định dạng file để các bên liên quan dễ dàng tiếp cận;
 1. Sản phẩm đầu ra (bằng tiếng Việt)
 • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng rừng
 • Bản đồ số hóa
 1. Thời gian

Dự  kiến trong tháng 2/2022 . Số ngày làm việc và thời gian dự kiến như dưới đây.

Thời gian Hoạt động Ghi chú
Tuần 3, tháng 2/2021 (0,5 ngày) Nghiên cứu/rà soát các tài liệu, bản đồ liên quan Bao gồm cả các tài liệu, bản đồ từ Trung tâm CORENACCA, địa phương.
Tuần 3, tháng 2/2021 (0,5 ngày) Lập kế hoạch với cán bộ dự án
Tuần 3, tháng 2/2021 (02 ngày) Khảo sát hiện trường khu vực trồng rừng ngập mặn

 

Bao gồm cả thảo luận với  cán bộ dự án khi cần thiết
Tuần 4, tháng 2/2021 (04 ngày) Lập dự thảo hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng rừng ngập mặn;

Xây dựng bản đồ số hóa diện tích trồng rừng ngập mặn và các diện tích rừng ngập mặn liên quan

Tuần 4, tháng 2/2021 (01 ngày) Làm việc với cán bộ dự án về bản thảo hồ sơ thiết kế trồng rừng
Tuần 4 tháng 2/2021 (02 ngày) Hoàn thiện bản Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản đồ số hóa trồng rừng ngập mặn
  Tổng số ngày dự kiến: 10 ngày  

 

 1. Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn
 • Ít nhất có bằng đại học hoặc tương đương.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc xây dựng, thiết kế kỹ thuật trồng rừng ngập mặn; lập bản đồ quy hoạch rừng.
 • Ưu tiên:
  • Có kinh nghiệm làm việc tại các huyện địa phương ven biển tỉnh Thanh Hóa.
  • Khả năng sử dụng các phần mềm và ứng dụng bản đồ: GIS, Google map, Google Earth, Auto Cad cũng như các ứng dụng văn phòng khác: Word, Excel, Microsoft Office.
 • Phân tích và tư duy tốt, có kỹ năng viết báo cáo.

VII. Cách thức nộp hồ sơ

Các cá nhân quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh gồm:

 • Email bày tỏ sự quan tâm;
 • Lý lịch, kinh nghiệm làm việc của tư vấn (tiếng Anh hoặc tiếng Việt);

Hồ sơ tư vấn gửi đến:

Email: nguyenviettrannam@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ đến 17h00 ngày 14/2/2022.

Để biết thêm về các hoạt động của CORENACCA vui lòng truy cập

website: www.corenacca.org.vn

FB: https://www.facebook.com/corenacca

Tệp đính kèm: TOR_Thiết kế kĩ thuật trồng rừng_CORENACCA

Related Posts

The meeting between CORENACCA and Nghe An Department of Science & Technology

The meeting was conducted with the participation of CORENACCA and partners who are Representatives of Nghe An Department of Science &...

Training on “Open Space” organized by Bread for the World

Bread for the World organized a training on Open space from 19th to 20th Jan 2022. It is nice time for...