Home    About Us

About Us

About Us

Home    About Us

Introducing the Centre

Consultative and Research Centre on Nature
Resource Management and Climate Change Adaptation (CORENACCA) 
was established at the Decision No
1279/QD/TVLHH on 20
th September 2013 by the Thanh Hoa’s Union of Science and Technology Associations. Certificate of registration for scientific and technological activities is No. 51/SKHCN on 20th September 2014 by the Thanh Hoa’s Department of Science and Technology. 

Office address:

Location 1: Da Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa
Province, Viet Nam.

Vision and Mission

CORENACCA’s Principles:

  • Transparency and Accountability
  • Participatory and Integration
  • Respect and Equality
  • Innovation and Effectiveness 

CORENACCA’s Strategic Change Goals:

  • Sustainable Development Livelihoods
  • Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation
  • Nature Environment Protection and Wildlife Conservation

CORENACCA’s Main Approaches:

  • Community-Based Approach
  • Participatory Approach
  • Learning-by-doing Approach

Organization structure

Our team

01 Experienced, capable, enthusiastic, engaged in work related to resource management, community development and climate change.
02 Experienced, capable, enthusiastic, engaged in work related to ethnic minority community and sustainable livelihoods development and climate change adaptation.
03 Experienced, capable, enthusiastic, engaged in work related to Community Based Mangroves Plantation and Management and livelihoods combine with mangroves development

Human Resources

Teams are committed to the organization and their enthusiasm, always trying to organize more and more development.

Nguyễn Viết Trần Nam

Phó giám đốc

Anh Trần Nam là cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường, trường Đại học Huế. Anh từng tham gia hỗ...

Hoàng Thị Nguyệt

Chuyên gia sinh kế nông nghiệp và thủy sản

Chị Hoàng Thị Nguyệt là người có kinh nghiệm trong các dự án về các hoạt động nông nghiệp hay trong các...

Phạm Quốc Tuấn

Chuyên gia lâm nghiệp

Ông Phạm Quốc Tuấn là chuyên gia lâm nghiệp, là người gắn bó nhiều thời gian của cuộc đời với rừng. Ông ...

Nguyễn Viết Nghị

Giám đốc

Ông Nguyễn Viết  Nghị hiện đang giữ chức giám đốc của Corenacca.  Là người có kinh nghiệm dày dặn với nhiều hoạt...

Hoàng Văn Tuấn

Chuyên gia sinh kế nông nghiệp

Ông. Hoàng Văn Tuấn đã có hơn 22 năm làm việc trong các lĩnh vực phát triển sinh kế nông lâm thủy...

Nguyễn Thanh Chung

Chuyên gia lâm nghiệp

Kinh nghiệm làm việc trong 9 năm trong ngành lâm nghiệp, tham gia vào một loạt các chương trình và dự án...

Trần Thị Ngọc Linh

Chuyên gia Môi trường

Là người có kinh nghiệm và đã từng tham gia trong nhiều dự án về môi trường và cộng đồng như: Dự...

Ngô Văn Thiện

Chuyên gia sinh kế nông nghiệp

Anh Ngô Văn Thiện là kỹ sư nông nghiệp, tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Anh từng là trưởng trạm...