Home    Post tag: "Rung ngap man"

Thẻ: Rung ngap man

Tuyển dụng: Tư vấn hỗ trợ đo đếm hấp thụ các bon rừng ngập mặn. Hạn nộp hồ sơ 23/05/2022

05/05/2022 admin

Điều khoản tham chiếu Vị trí: Tư vấn hỗ trợ đo đếm hấp thụ các bon rừng ngập mặn Thời gian: Tháng 5,6/2022 Địa bàn làm việc: Tỉnh Thanh Hóa...

Ký kết hợp tác giữa trung tâm Corenacca và hội nông dân, hội phụ nữ các xã Nga Tân, Nga Thủy, huyện Nga Sơn và xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc

21/11/2018 admin

Ngày 19/11/2018, CORENACCA đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các xã Nga Tân, Nga Thủy, huyện Nga Sơn và xã Đa...