Home    Post tag: "Canada"

Thẻ: Canada

Kêu gọi đề xuất: Qũy Canada dành cho các sáng kiến địa phương – Việt Nam (2022)

11/05/2022 admin

Qũy Canada dành cho các sáng kiến địa phương – Việt Nam (2022) Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức bắt đầu nhận các đề xuất cho Quỹ...