Home    Post tag: "Nga Son"

Thẻ: Nga Son

Ký kết hợp tác giữa trung tâm Corenacca và hội nông dân, hội phụ nữ các xã Nga Tân, Nga Thủy, huyện Nga Sơn và xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc

21/11/2018 admin

Ngày 19/11/2018, CORENACCA đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các xã Nga Tân, Nga Thủy, huyện Nga Sơn và xã Đa...