Home    Post tag: "green energy"

Thẻ: green energy

Phát triển kinh tế và sự bền vững.

07/07/2022 admin

Những con số thống kê về lượng rác thải nhựa ở Việt Nam cho thấy sự thật rất đáng lo ngại. Theo bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình...

Kêu gọi đề xuất: Qũy Canada dành cho các sáng kiến địa phương – Việt Nam (2022)

11/05/2022 admin

Qũy Canada dành cho các sáng kiến địa phương – Việt Nam (2022) Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức bắt đầu nhận các đề xuất cho Quỹ...