Home    Bảo vệ rừng, Biến đổi khí hậu và REDD+, Môi trường, Phi lợi nhuận, Rừng phòng hộ, Sinh kế, Thiên nhiên, Trồng rừng, Uncategorized  Diễn đàn đa bên lần thứ 4 về giám sát quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững

Diễn đàn đa bên lần thứ 4 về giám sát quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững

Ngày 25 tháng 8 năm 2021 Trung tâm phát triển nông thôn bền vững – SRD chủ Dự án “ Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU” phối hợp Tổng cục lâm nghiệp, EU, mạng lưới VNGO- FLEGT và VNGO- EVFTA và các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn lần thứ 4 về giám sát quản  trị rừng và thương mại gỗ bền vững. CORENACCA là thành viên của mạng lưới VNGO- FLEGT đã tham gia diễn đàn online.

Ông Phạm Văn Điển- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp

Tham dự Diễn đàn đa bên có đại diện các tổ chức mạng lưới VNGOs – FLEGT và đại diện các bên liên quan:

Ông Koen Duchateau Trưởng Ban hợp tác phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam đã có bài phát biểu tại diễn đàn về thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp.

Ông: Phạm Văn Điển – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp đồng chủ trì Diễn đàn

Bà Vũ Thị Bích Hợp – Giám đốc SRD đồng chủ trì Diễn đàn

Bà: Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI

Theo bà Trang 5 tháng đầu năm 2021 Việt Nam xuất khẩu gỗ hợp pháp ( Hiệp định VPA- FLEGT)  sang thị trường Châu Âu tăng 37% so với cùng kì năm ngoài, tuy nhiên Việt Nam mới chiếm 2% của thị trường Châu Âu

Đại diện Văn phòng VPA- FLEGT Tổng cục lâm nghiệp đã trình bày và cập nhật tiến trình thực hiện VPA- FLEGT và EVFTA những thuận lợi và khó khăn.

Ông Nguyễn Bá Ngãi – Giáo sư Tiến sĩ – Hội chủ rừng Việt Nam có bài trình bày về “ Nhu cầu gỗ rừng trồng xuất khẩu trong bối cảnh Hiệp định EVFTA và cam kết VPA

Ông Đoàn Diễm – Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trình bày báo cáo nghiên cứu về “ Vấn đề môi trường và xã hội của doanh nghiệp chế biến gỗ nhằm đáp ứng Chương 13 của Hiệp định EVFTA”

Ông Edwin Shank – Điều phối viên VPA- FLEGT của EU trình bày “Khung giám sát và đánh giá Hiệp định VPA- FLEGT và vai trò của các tổ chức xã hội

Bà Trần Thị Hương Trang trình bày báo cáo về” Người dân tộc trong sử dụng rừng và đất rừng nhằm đáp ứng Chương 13 Hiệp định FLEGT và VPA.

Cuối cùng ông Nguyễn Ngọc Quang – Điều phối viên Dự án trình bày ” Chiến lược và kế hoạch truyền thông của mạng lưới VNGOS – FLEGT.

 

Nguyễn Viết Nghị

Bài viết liên quan

Phát triển kinh tế và sự bền vững.

Những con số thống kê về lượng rác thải nhựa ở Việt Nam cho thấy sự thật rất đáng lo ngại....

Làm việc cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

Ngày 20/6/2022 Trung tâm CORENACCA đã có buổi gặp mặt làm việc cùng đại diện Sở Khoa học và Công nghệ...