Địa chỉ: xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Thời gian bắt đầu: 03/10/2018 Tác giả: admin

Nhóm Tư vấn UNDP làm việc với lãnh đạo đại diện người dân địa phương thảo luận lựa chọn mô hình sinh kế gắn phát triển rừng ngập mặn như nuôi ong nuôi trồng thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dự án liên quan

Niềm hạnh phúc người nghèo trong nhà mới hỗ trợ bởi Dự án Quỹ Khí hậu xanh ( GCF)

Thanh Hóa 15/10/2018

Thực hiện Dự án Quỹ khí hậu xanh thông qua Tổ chức phát triển liên hiệp quốc (UNDP). Ban Quản lý Dự án GCF tỉnh Thanh...

Xã Thanh Sơn cần hỗ trợ các mô hình sinh kế để cải thiện đời sống của họ

Nghệ An

Thanh Sơn là một xã miền núi của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, mới được thành lập vào năm 2009 để phù hợp với người...